{"id":910} Minh Họa

Minh Họa


 

 

 

 

 

 

Cuộc sống tân hôn này vẫn thuận lợi bằng cách nào đó?

> 「Từ đây phải giả vờ làm người dưng! Chuyện kết hôn phải tuyệt đối giữ bí mật đấy!」

 

 

 

> 「Tớ, ấy nhé. Thật ra thì...tớ thích Saito-kun, đó」

> 「Ể~......」

Lời thú nhận ngoài dự đoán từ người bạn thân

Akane sẽ hỗ trợ Himari về chuyện tình yêu......?

 

 

 

> 「Bàn tay đang được Ani-kun nắm này, dễ chịu quá đi」

> 「Này, này......Mấy cái người kia......」

Khi khoảng cách giữa Shisei và Saito gần nhau, thứ cảm xúc「mơ hồ」trong tim của Akane lại dần lan rộng!?