Lời cuối sách


Lời cuối sách
Lại là một tập rất ngắn nữa —— (Phần cám ơn thêm vào tập kế tiếp)
Một tập chỉ là bán Moe, giới thiệu nhân vật tiếp theo một chút, bối cảnh —— Tôi cho rằng như vậy.
[bán moe (卖萌) : tỏ vẻ dễ thương/ thả thính ]
Dẫu sao sắp tới phải làm chuyện gì đó (nhìn trời)
Thực ra thì dường như không có lời cuối sách hay cả...
So với những tác phẩm trên trang chủ thì hơi theo sắc thái buôn bán kinh doanh, chương tác phẩm có thể chia thành  các loại.
Điều này có thể cảm nhận được từ 100.000 chữ đầu tiên.
Theo lý thuyết, ngọn nhỏ như vậy cũng không tính là nhiều —— Có thể là gu của mọi người hợp với tôi đến không ngờ?
Có lẽ tôi cũng may mắn đến không ngờ nhỉ (cười)
Mặc dù nó sẽ được đăng tải vào cuối tháng 8, nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ.
Độc giả miễn phí cũng có thể đọc một chút nữa (nhìn trời)
Tôi cũng không nói quá nhiều ở đây, nếu không bày tỏ cảm nghĩ cũng không sao viết tốt được...
Tháng 7 là tháng chấm đánh giá xếp hạng, hy vọng mọi người có thể vote phiếu hàng tháng!
Như thường lệ, cám ơn mọi người có thể một mực đọc tới đây và ủng hộ đối với tác phẩm này ~
(Đăng tải chương sau vào buổi tối)
 

 Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!