09-06-2019_23-06-22_gender-bent-loli-is-not-cute-.jpg

Gender Bent Loli Is Not Cute!

Thể Loại:Gender BenderRomanceSchool LifeSlice of LifeTragedyWeb Novel

Tóm Tắt:

Đang ngắm mưa sao băng ban đêm, hướng về ngôi sao băng cầu nguyện, hy vọng có thể tìm được tình yêu —— Đến khi tỉnh lại, đã trở thành một cô gái với hình dáng học sinh tiểu học. "Rõ ràng mình muốn gái Loli, tại sao mình lại biến thành gái Loli thế này!!"

Thông Tin:
Nhóm Dịch:
3ktan
Tên Khác:
性转萝莉不可爱
Tác Giả:
Tấu Tấu Tấu Tương (奏奏奏酱)
Họa Sĩ:
Tình Trạng:
Đang Tiến Hành
NXB:
Sfacg
Số Tập:
Mục Lục:
09-06-2019_23-06-36_gender-bent-loli-is-not-cute-___tap-01.jpg

28-06-2019_01-03-13_gender-bent-loli-is-not-cute-___tap-02.jpg

14-09-2019_13-53-30_gender-bent-loli-is-not-cute-___tap-03.jpg

01-10-2019_22-39-29_gender-bent-loli-is-not-cute-___tap-04.jpg.webp

loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!