Hiroka Shouko

Thành Viên
Giới Thiệu

Là một biên dịch nghiệp dư. Sở thích tào lao: chơi game, coi anime, đọc tiểu thuyết,...