Ủng Hộ:
Người Ủng Hộ
Số Tiền
Lời Nhắn
MINH KHÁNH NGUYỄN
[email protected]
100.000 VND
Ủng hộ 3ktan
10.000 VND
ủng hộ nhóm
MINH KHÁNH NGUYỄN
[email protected]
100.000 VND
Donate cho 3ktan
50.000 VND
Ủng hộ 3ktan
500,000 VND
Donate cho 3ktan: Thanks team đã dịch bộ Hachinan tte Sore wa nai Deshou