Tin Tức > >>Thông Báo: Update Web

Web hiện tại mới cập nhật 1 chút về giao diện và thêm dark theme.

Nếu bạn nào thấy lỗi giao diện hiển thị không đúng thì vui lòng ấn tổ hợp hím Ctrl + F5 hoặc xóa cache trình duyệt đi rồi vào lại. 

Update: 

  • Dark Theme cho web

Chỉnh Sửa:

  • Sửa lại giao diện trang chủ
  • Fix lại phần chỉnh font trong lúc đọc các chương khác nhau

Trong quá trình dùng xảy ra lỗi vui lòng thông báo tại đây

Tính năng tương lai hướng tới: đăng nhập và thông báo truyện có chương mới.

Slimetan

loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!