Tin Tức > >>Thông Báo: Update Web ngày 17/10

Web hiện tại mới cập nhật về giao diện trang chủ, tối ưu 1 số thứ cho phừ hợp với các bạn đọc trên điện thoại hơn (thực ra cũng éo tối ưu được là bao)

Nếu bạn nào thấy lỗi giao diện hiển thị không đúng thì vui lòng ấn tổ hợp hím Ctrl + F5 hoặc xóa cache trình duyệt đi rồi vào lại. 

Mình cũng mới thêm nút "Theo Dõi" để các bạn có thể coi lại bộ truyện ưa thích của mình. Tính năng thông báo chương mới sẽ ra mắt trong tương lai.

Slimetan

loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!