Chương 120 : Thiếu nữ kinh hãi kêu lên, phát ra từ trong thư phòng Thiếu Khanh!