Chương 124 : Mang hết của cải của Nhị thiếu gia, tiệc cưới ảm đạm