Chương 126 : Thái Tử thầm thăm dò, Hầu phủ náo loạn