Chương 128 : Chủ nhân, đầu óc ta đơn giản lắm, ngươi đừng gạt ta