Chương 130 : Trên đường ngẫu nhiên gặp phụ tử họ Thái, tiểu phu nhân muốn đi giải quyết