Chương 131 : Gặp lợn rừng giữa đường, mới tiến vào Thạch Phường Trấn đã bị lời đồn đãi dính vào người