Chương 132 : Mãnh hổ không nghe thấy tiếng chó sủa, hảo hán tha mạng