Chương 136 : Người hái thuốc mất tích, Thiếu Khanh vô tình vung kiếm chém hồng nhan