Chương 141 : Ngứa quá ngứa quá, Thiên Thương đẩy xe ngựa bằng vận tốc ánh sáng