Chương 149: Xin miễn ý tốt, lời mời của Thanh Thủy Trại