17-06-2018_17-33-17_sazanami-chan-s-spoon-bending-___oneshot.jpg

Oneshot

Thuộc bộ: Kantai Collection - Sazanami-chan’s Spoon-Bending!!

Cập nhật lần cuối: 23:15, 17-06-2018

Tóm Tắt:

Mục Lục:

Oneshot

17-06-2018_17-33-17_sazanami-chan-s-spoon-bending-___oneshot.jpg