17-06-2018_17-33-17_sazanami-chan-s-spoon-bending-___oneshot.jpg

Oneshot

Thuộc bộ:Kantai Collection - Sazanami-chan’s Spoon-Bending!!

Cập nhật lần cuối: 23:15, 17-06-2018

Tóm Tắt:

Mục Lục:

Oneshot

17-06-2018_17-33-17_sazanami-chan-s-spoon-bending-___oneshot.jpg
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!