03-05-2020_16-48-38_kantai-collection-scary-story-that-really-happened.png.webp

Kantai Collection - Scary Story That Really Happened

Thể Loại: Comedy Doujinshi

Tóm Tắt:

Thông Tin:
Nhóm Dịch:
3ktan
Tên Khác:
Tác Giả:
Họa Sĩ:
Tình Trạng:
Đã Hoàn Thành
NXB:
Số Tập:
Mục Lục: