18-06-2018_00-55-45_kantai-collection.png

Kantai Collection

Thể Loại:ComedyDoujinshi

Tóm Tắt:

Tổng hợp các short doujin, art từ nhiều tác giả

Thông Tin:
Nhóm Dịch:
3ktan
Tên Khác:
Tác Giả:
Tổng hợp
Họa Sĩ:
Tổng hợp
Tình Trạng:
Đang Tiến Hành
NXB:
Số Tập:
Chú Thích:

Nếu dùng chrome có thể cài extension http://bit.ly/search_source để tìm nguồn ảnh + tác giả

Hoặc dùng web: http://iqdb.org/