21-09-2019_07-00-27_hang-ah.jpg

Hang Ah

Thể Loại: Adventure Comedy Drama Fantasy Historical Manhwa Romance Shoujo

Tóm Tắt:

Hang Ah là một cô gái có thể dự đoán tương lai qua những giấc mơ. Cùng với “chú mèo” Nabi, cô đi tìm những bức tranh về các vị thần…

Thông Tin:
Nhóm Dịch:
3ktan
Tên Khác:
항아, 籬(리) ;
항아, 리 ;
Dream Fantasia ;
Hằng Nga ;
Hang-Ah, Li
Tác Giả:
Ok Sae Rom
Họa Sĩ:
Ok Sae Rom
Tình Trạng:
Đã Hoàn Thành
NXB:
Số Tập:
7 Tập
Chú Thích:

PJ đầu tiên nhóm làm! :thinking.

Truyện đọc từ trái qua phải