02-03-2023_18-26-38_futaboshi-no-tenken-tsukai.jpg.webp

Sousei no Tenken Tsukai

Thể Loại:ActionDramaFantasyHaremHistoricalIsekaiMartial ArtsRomanceWeb Novel

Tóm Tắt:

Đại anh hùng bất bại chuyển sinh đến tương lai vẫn là anh hùng mạnh nhất ——! !
Thiên kim đại tiểu thư của Trương gia ・Danh môn bảo vệ biên giới phía Bắc của Đế Quốc, Trương Bạch Linh, là một thiếu nữ xinh đẹp với văn võ toàn tài, tài mạo song toàn, được trăm họ yêu quý!
"Từ khi được cô cứu —— 10 năm này, chúng ta luôn luôn sống chung với nhau. Ta sẽ bảo vệ tấm lưng của cô."
"... Thiệt tình, đại tiểu thư lại khiến cho người ta cảm thấy bối rối!"
Người đã cứu anh hùng bất bại 1000 năm trước chuyển sinh —— Trương Chích Ảnh, tôi ra khỏi vực thẳm của cái chết chính là cô ấy.
Từ đó, hai người chúng tôi cùng luyện võ, chung sống ở Trương gia nhu huynh muội.
Tuy nhiên, khi loạn thế đến. Và chiến tranh với dị tộc bắt đầu ——
"Kiếm kỹ của thiếu tướng quân, cô đã thấy rõ chưa!?" "Tiễn thuật cũng bách phát bách trúng!?"
Tôi đã sử dụng tài năng về võ thuật của kiếp trước, rất tích cực trong cuộc chiến với Bạch Linh và trở nên không ai có thể sánh bằng.
Câu chuyện Fantasy đao kiếm ・chiến loạn của anh hùng chuyển sinh và các thiếu nữ xinh đẹp, bắt đầu!

Thông Tin:
Nhóm Dịch:
3ktan
Tên Khác:
双星の天剣使い ;
双星的天剑使 ;
Song Tinh Thiên Kiếm Sứ
Tác Giả:
Nanano Riku (七野 りく)
Họa Sĩ:
Cura
Tình Trạng:
Đang Tiến Hành
NXB:
Fujimi Fantasia Bunko
Số Tập:
2+
Chú Thích:
Mục Lục:
02-03-2023_18-26-49____tap-01.jpg.webp

03-05-2023_21-35-51____tap-02.jpg.webp

loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!