15-12-2023_07-45-06_the-original-story-book-who-is-melo-.jpg.webp

The Original Story Book: 「Who is MELO?」

Thể Loại:ActionComedyGameJapan NovelOneshotSuper PowerSupernaturalTokusatsu

Tóm Tắt:

Đây là short story ngắn đi kèm với Blu - ray Collector's Pack của movie Kamen Rider Geats: 4 Aces and the Black Fox, kể về quá khứ của Melo và tên sát thần, Mela.

 

 

Thông Tin:
Nhóm Dịch:
Tokupapersub
Tên Khác:
オリジナルストリーブック「Who is MELO?」;
Orijinaru Stōrī Bukku: 「Who is MELO?」
Tác Giả:
Yusuke Naito
Họa Sĩ:
Tình Trạng:
Đã Hoàn Thành
NXB:
Số Tập:
1
Chú Thích:

Xuất hiện lần đầu tiên Ep VII: Where Wishes Go trước khi Movie Kamen Rider Geats: 4 Aces and the Black Fox diễn ra.

 

 

 
Mục Lục:
15-12-2023_07-45-16____tap-01.jpg.webp

loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!