Chương 26-5: Sự bối rối của 【 Kẻ cuồng sát Necrophilia 】