08-06-2018_09-08-31_don-t-tell-me-this-is-the-true-history-of-the-three-kingdoms-.jpg

Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms!

Thể Loại:ActionAdventureDramaHaremComedyIsekaiRomance

Tóm Tắt:

Tôi đột nhiên có một chiếc quạt lông, và đến một thời đại của Tam Quốc mà tôi hoàn toàn không biết về. Gì? Bình đẳng giới? Con gái có thể gia nhập quân đội? Cô,cô và cô tại sao tất các cô đều là nữ nhân !? Một câu chuyện thú vị mở ra trong một thời gian xa lạ quen thuộc nhưng ngược lại, cũng có. Nhưng có lẽ đây là Tam Quốc, Tam Quốc thật sự!

Thông Tin:
Nhóm Dịch:
3ktan
Tên Khác:
請別告訴我這是三國正史 !;
请别告诉我这是三国正史 ! ;
Đừng nói với tôi đây là lịch sử thật sự của Tam Quốc !
Tác Giả:
黑礁商会房东 ; Hắc Tiêu Thương Hội Phòng Đông
Họa Sĩ:
Various
Tình Trạng:
Đang Tiến Hành
NXB:
Số Tập:
Chú Thích:

Phiên bản Trung tương tự với "Oda Nobuna no Yabou "

Cập nhất tiến độ dịch tại đây ! 
Đăng khi nào là sở thích của Trans !

https://goo.gl/mSXBWM

Eng : 

DON’T TELL ME THIS IS THE TRUE HISTORY OF THE THREE KINGDOMS!

Raw Trung :

 Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms!

Manhua : 
Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms!

Mục Lục:
25-09-2018_22-33-46_don-t-tell-me-this-is-the-true-history-of-the-three-kingdoms-___tap-02.jpg

02-08-2018_11-28-15_don-t-tell-me-this-is-the-true-history-of-the-three-kingdoms-___tap-03-ngoai-truyen.jpg

25-09-2018_22-34-26_don-t-tell-me-this-is-the-true-history-of-the-three-kingdoms-___tap-04.jpg

25-09-2018_22-34-47_don-t-tell-me-this-is-the-true-history-of-the-three-kingdoms-___tap-05.jpg

25-09-2018_22-35-32_don-t-tell-me-this-is-the-true-history-of-the-three-kingdoms-___tap-06.jpg

25-09-2018_22-35-52_don-t-tell-me-this-is-the-true-history-of-the-three-kingdoms-___tap-07.jpg

25-09-2018_22-36-01_don-t-tell-me-this-is-the-true-history-of-the-three-kingdoms-___tap-08.jpg

25-09-2018_22-36-15_don-t-tell-me-this-is-the-true-history-of-the-three-kingdoms-___tap-09.jpg

04-06-2018_13-13-06_don-t-tell-me-this-is-the-true-history-of-the-three-kingdoms-___short-story.png

loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!